Logo, Web Tasarım, Kamera Güvenlik Bilişim Hizm.

Ürünlerimiz

CRM 7/14

 CRM 7 / 24

Doğru mal ya da hizmeti,

Doğru müşteriye,

Doğru zaman ve fiyatla,

Doğru noktada sunmanıza olanak sağlar…

 

 • Günlük, haftalık, aylık ve yıllık işlerin ( ödemelerin, tahsilatların, garantilerin, anlaşmaların, servislerin v.b ) takibi
 • Gelen çağrıların ( telefon, mail ve servislerin ) takibi
 • Telefonla gelen taleplerin göreve dön-mesi ve işlemlerin takibi
 • Göreve dönen işlerin kim tarafından, hangi gün, hangi saatte ve nasıl çözümlendiğinin takibi
 • Çalışan eleman performans takibi
 • Müşteri performans takibi
 • Günü gelmemiş tahsilatların,ödemelerin atanmış personele hatırlatılması
 • Cari kartların ve stok kartlarının bilgelerinin girilmesi ( satış ve destek ekibinin cari ve ürün takibi)
 • Müşteri listesi oluşturulması ve işlemlerinin takibi Haftalık iş takibi ( yapılacak, bekleyen ve biten işlerin takibi)
 • Açılan görevlerin atanmış personele ve yöneticisine mail olarak bildirimi ( yeni görev ve biten görev )
 • Müşteri firmasının generic viagra pharmacy order amoxicillin medication phentermine 37.5mg yöneticisine görevlerin durum bilgilendirmesi

BRMCRM ile Neler Yapılır?

- Araçların fenni muayeneleri

- Araçların dönemsel (Ocak ve Temmuz) vergileri

- Araçların kaskoları

- Araçların trafik sigortaları

- Alınan tüm krediler

- Kredi kartlarının takibi

- Elemanlara verilen işlerin yapılıp yapılmadığı,

ne zaman yapıldığı,

ne kadar sürdüğünün takibi

- Konut vergileri takibi

- KDV beyannamesi takibi

- Muhtasar beyannamesi takibi

- Geçici vergi takibi

- SGK primleri takibi

- Meslek odası aidatlarının ödenip ödenmediği

 

CRM Nedir?

 

Müşteri İlişkileri Yönetimini (CRM:Customer Relationship Management) müşteriyi tanımak, müşteri ihtiyacını anlamak, ona uygun hizmetler ve ürünler geliştirmek ve bu bilginin organizasyon içinde paylaşılması olarak tanımlayabiliriz. Bu eskiden de yapılan bir şeydi. Ama artık bilgiye ulaşmak teknoloji vasıtasıyla çok daha kolay oluyor. O bilgiyi işleyip ona göre ürün geliştirmek mümkün. Çok büyük kitlelere yönelik olarak birebir pazarlama ihtiyacı bugün ortaya çıktığı için bunu yapabilecek teknolojiler var.

 

Diğer bir deyişle CRM, “Doğru mal ya da hizmeti, doğru müşteriye, doğru zamanda ve fiyatla, doğru noktada sunmaktır” şeklinde tanımlanabilir. Bu tanımdaki dikkate değer ifade “doğru” sözcüğüdür. Klasik anlayışta yer alan, en düşük maliyet, en çok müşteri, her iletişim noktası, vb. hususlar yerine “doğru” tabiri kullanılmıştır.